maandag 30 april 2018

Ken je Pierre De Geyter?

Wel het standbeeld van Pierre De Geyter staat in de tuin van het MIAT op de Minnemeers te Gent.

Die Gentenaar is de toondichter van de internationale. Dat is al 130 jaar geleden.
Ieder jaar wordt op 30 april, op de vooravond van 1 mei hem hulde gebracht.

Het zangkoor 'Morgenrood' brengt dan verschillende liederen.
We waren nogal content dat we daarbij uitgenodigd waren.
Ik wil wel vertellen welke liederen ze vertolkten: Socialistenmars, Zeven dagen lang, Solidariteitslied, Le d├ęserteur, Het martelaarslied van Breendonk, We zullen doorgaan.
En we eindigden niet alleen het koor maar wij allen samen met het zingen van De Internationale.
Ontwaakt, verworpenen der aarde. 

Geen opmerkingen: