zaterdag 31 oktober 2015

Zomerse herfsttocht

31 oktober. Een zaterdag in oktober. Vandaag een bijkomende wandeltocht. Een wandeltocht die niet in de gedrukte versie van de Marching staat. De Reynaertstappers richten deze tocht voor het eerst in.
Daar zouden we ook bij zijn.
De vertrekplaats was bij de Heikant in Zele.
Ik ken Zele niet als wandeldorp. Zele roept in mij alleen associaties op met de windmolens, die je vanaf de E17 ziet staan. Wat zou Zele aan de wandelaars te bieden hebben?

De parcoursbouwer had de wandeltocht in 3 lussen gedeeld. We besloten ze alle drie te stappen.
In de eerste lus brachten de wandelpijlen ons langs groene akkers naar een verborgen schoonheid. Dachten we eerst dat we door een industriegebied waar ze overigens lekkere chocolade maken, zouden stappen dan ontplooide zich voor ons op een verrukkelijke manier het Everslaarsbos, met een grote vijver in het midden. De zon speelde door de reeds al wat ontbladerde bomen. Onze voeten, bewogen zich over een tapijt van gevallen bladeren. Heerlijk.
In een tweede, wat kortere lus, bood de club ons een vergelijkbaar scenario aan. Nu was het een ander bos. De Gratiebossen zijn precies nog rijker en voormalige oude Scheldearmen slingeren door de kleurrijke bospartijen.
Voor de laatste lus kwamen de windmolens aan de beurt. Hier wordt geen mais geoogst maar electriciteit. De windmolens die al in de vorige stukken het uitzicht bepaalden, konden we nu aan de voet passeren. De Bredekop is de naam van het park dat draait op de Wase wind.

Nu was de wandeling afgelopen. Het was de eerste keer. Ik hoop dat het niet de laatste keer zal zijn. Toen we de zaal verlieten stonden al 1569 wandelaars genoteerd. Amaai! Hoe zijn die dat allemaal te weten gekomen? Via de melding op de internet-wandelkalender? De kracht van flyers? De mond aan mond reklame? 

vrijdag 30 oktober 2015

Einde onthaalseizoen

Oktober loopt ten einde. Daarmee eindigt ook  onze inzet van de onthaalploeg in de Gentse Sint-Baafskathedraal. 

Iedere morgen, iedere middag waren we er om de toeristen, cultuurminnaars en andere belangstellenden te onthalen. We vertelden hen het essentiële. Sommigen wilden dieper ingaan op bepaalde aspecten van de geschiedenis of van het waarom van sommige beelden en andere voorwerpen die in de Sint-Baafskathedraal te zien zijn.

Volgend jaar zijn we er weer.

Kruisweg van de stilte

In 2009 stond de kruisweg van de stilte in de crypte van de Sint-Baafskathedraal.
Dit is een werk, een reeks werken van de schilder Demeulemeester.
De cyclus behoort tot de abdij van West-Vleteren.
De rondgang van de kruisweg doorheen het Vlaamse land had onder meer de bedoeling om fondsen bijeen te brengen voor verbouwingen aan de abdij.
De schilder die veelal abstract te werk ging, was in deze cyclus meer figuratief.
Dit tafereel bijvoorbeeld toont de ontmoeting van Jezus die uit het graf is opgestaan en met Maria Magdalena praat. Het befaamde 'Noli me tangere' (Raak me niet aan) motief.

Begin volgend jaar gaan we met onze groep Geloof, Bijbel, Leven op abdij weekend in de betrokken abdij.

donderdag 29 oktober 2015

Echo aan de Dampoort

Aan de Dampoort zijn verschillende uitvergrote foto's opgehangen.
Ze geven het leven in de buurt weer.
De wanden van de doorgangen worden er mee opgesierd.
En deze foto hangt op het Antwerpenplein, dit is bij het busstation.

Meisjes die aan het turnen zijn?
Of een plaatselijke jeugdbeweging?

Stadswinkel

De stadswinkel van Gent bevindt zich vlakbij het stadhuis, met name in de noordkant van de lakenhalle.
De inwoner van de stad kan er voor heel wat informatie terecht.

Woensdag was ik er nog om een plan te halen voor een wandeling op de Westerbegraafplaats, een themawandeling over WO I.

Ook heb ik een aantal punten van mijn Uitpas ingewisseld voor een stripverhaal: DE HOED van GEERAARD DE DUIVEL.

woensdag 28 oktober 2015

De Krook

Eigenlijk had ik me nog nooit afgevraagd wat de betekenis van het woord de 'krook'.
In het Gents Stadsmagazine lees ik dat dit een ander woord is voor 'bocht'
Daar waar de Schelde een bocht = krook maakt, vorderen de werkzaamheden aan het nieuwe Krookgebouw goed.

De stadsbibliotheek zal er in het najaar van 2016 haar deuren openen.

Bewonersbrief

Oei! Pech!
Een incident bij de herstelling van de Slachthuisbrug.

Gelukkig worden we via een bewonersbrief op de hoogte gehouden.

Echte Tai Chi

Uit de Gentse stadsbibliotheek heb ik nu eens een CD geleend over Tai-Chi.
Echt! ... Een CD, geen DVD.
De CD is om tijdens de Tai Chi oefeningen te beluisteren.
Trouwens ook zonder oefeningen is de CD van Namaste het beluisteren waard.
Het is bijzonder de verschillende houdingen en bewegingen muzikaal vertolkt te beluisteren.

Als je de afbeelding van het hoesje aanklikt. zie je de verschillende titels met een zinnetje uitleg erbij.

dinsdag 27 oktober 2015

Senseo en E3 stoel

Wat hebben een koffiezetapparaat en een stoel nu met elkaar te maken?
Wel! ... Beide zijn ontwerpen van design. Ze zijn te zien op de tentoonstelling DESIGN DERBY in het Gentse designmuseum. Belgische en Nederlandse design worden er getoond en naast elkaar geplaatst. Het zijn dus heel wat designontwerpen die met elkaar vergeleken worden.
Toen ik het museum binnen wou, moest ik wel wat wachten. Hele drommen mensen wilden binnen. Er zijn er veel meer dan ik, die zo een tentoonstelling interessant vinden. Heel wat. Stel je voor: een ontwerp voor een fonograaf uit 1942 naast het ons alle bekende CD-doosje uit 1982. Zo verrassend zijn sommige facetten in de expositie.
Persoonlijk vond ik het aangenaam dat de Senseo, als product van mijn eertijdse werkgever er was. En ook de befaamde E3 stoel van de Gentse designer Van Severen. Die stoel ken ik maar al te goed. Twee keer in de week kan ik ze bewonderen.
Over Van Severen en waar hij zijn inspiratie haalde, loopt overigens een afzonderlijke tentoonstelling.

Aan de Nederschelde in 2020

Deze foto uit De Gentenaar
 toont het gebouw in 2020
Waar ik in Gent verblijf zal een en ander in de toekomstige jaren veranderen.

1. De Reep wordt weer opengelegd. Ik heb nog geweten dat ze die dicht gelegd hebben. Als scholieren hebben we ons er goed geamuseerd.

2. De toren van de RTT werd nadien de Belacomtoren. Nog later gebruikte de stad Gent het gebouw als administratief centrum met de naam Portus Ganda, Het complex wordt verbouwd en krijgt een nieuwe bestemming.

Dat las ik toch in de krant. Klik hier.

De Leie en de Nederschelde zullen weer samenvloeien op de plaats waar Gent eertijds ontstaan is.

maandag 26 oktober 2015

Open hart en ogen

Deze avond kwamen we met onze GBL-groep weer samen in het Interparochiaal centrum te Assenede.
Het onderwerp van de thematische bijbelbijeenkomst was: De heerlijkheid van de Schepper.
Wat we elkaar vertellen is nogal persoonlijk. Ik ga er dan ook in een blogbericht niet op in.
Laat me wel vermelden dat psalm 148 en psalm 8 centraal stonden.

Ondertussen is ook het abdij weekend gepland. Dat zal in februari 2016 doorgaan.

Huiskapel

Naast de residentie waar ik mijn verblijf heb, staat een huis dat als het ware een stadspaleis is. Het is ooit de industrieel Lousberg geweest die het heeft laten bouwen.
Het is naderhand gekocht door een familie die geweldig katholiek was. Een ultramontaanse familie, nog katholieker dan de paus.Die hebben er een huiskapel laten aanbouwen.
Vanuit de Keizer Karelstraat is het niet te zien.
Het gebouw waar nu een vermogensbeheerder in kantoor houdt, heeft echter langs de achterkant, langs de Frans Ackermanstraat,  een duidelijk zicht op de muren van de kapel, doorheen het modern aangebouwd gedeelte in.

zondag 25 oktober 2015

Tuinbouwstreek

Voor de 59ste keer al, richtte de WSV Wetteren de voettochten der tuinbouwstreek aan.
Wetteren is zo een gemeente met goede verbindingen. De Schelde vormde eertijds de basis om er wat industriële activiteit te vestigen, o.m. een kruitfabriek. De trein heeft er een station, de snelweg passeert er. Toch heeft Wetteren haar landelijk karakter niet verloren. De nabijheid van Gent deed er de tuinbouw opbloeien.
Vertrekpunt van onze wandeling was het instituut Scheppers. Ten opzichte van de dorpskern ligt dat over de Schelde.
De school op zichzelf weerspiegelt de diversiteit van het landschap van dat dorp aan de Schelde: evengoed landbouw- als industriële bekwaamheden worden hier aan geleerd.
Omdat ik om 11 uur een afspraak had, koos ik voor de 6 km. Zo een korte afstand kan soms tegenvallen omdat de wandelaar de dorpskom bijna niet uitkomt. Niet hier evenwel. Hier wist de parcoursmeester ook op de korte afstand de verschillende kenmerken van Wetteren te laten zien. Met een zeer mooie passage langs de vele boomkwekerijen.
Ik mag ook de traktatie niet vergeten. De wandelvereniging bestaat 45 jaar, en om die gelegenheid werd iedere wandelaar getrakteerd. Langs de Schelde keerden we naar de Cooppallaan terug.
In de zaal hoorde ik dat de afstand van 30 km eerst een lus van 7 km had, die dan weer in de startzaal kwam voor de eerste rust.
Na mijn ontmoeting en gesprekken heb ik dan ook die lus nog gedaan. Dat paste mooi om dan de lijnbus te nemen. Die rijdt ginder de zondag maar om de 2 uur.
Het was een mooie en aangename herfsttocht, en vrij warm voor de tijd van het jaar.

zaterdag 24 oktober 2015

Excelsior, brouwerij in Gent

Lang ben ik op het Steendam naar school geweest. Sint-Joris heette die school. Zo noemt ze nu nog.

In de nabijheid was een nu verdwenen brouwerij. Dat was aan de achterkant van de huizen en gebouwen van het Steendam, langs de kant van de Nieuwpoort.

De afbeelding rechts haal ik uit de Wiki. Ze toont het complex toen het nog als brouwerij aktief was. De foto dateert van tussen de twee wereldoorlogen, (vermoed ik.)
De afbeelding links is een foto die ik vandaag nam. Het is nu geen fabriek meer, maar een woningcomplex. De fabriek is verdwenen. Nu zijn het appartementen.
De naam staat er evenwel nog altijd. Excelsior bestaat zo nog. We willen nog steeds hoger op.

WWWW WWWW WWWW

Deze morgen heb ik nog eens het STAM op de Bijlokesite bezocht. Doel van mijn bezoek was de tentoonstelling over Willem I, over die 15 jaar dat België en Nederland één koninkrijk vormden.
Dat koninkrijk ontstond nadat Napoleon bij Waterloo verslagen was.
Het is een tijdelijke tentoonstelling. Evenwel kon ik het niet nalaten eerst nog de vaste collectie van het Gentse stadsmuseum te bezoeken, vooraleer het verloren koningrijk binnen te stappen.

Verschillende betrachtingen van die koning werden getoond: de vorst als verzoener, de vorst als kanalenbouwer (waaronder Gent-Terneuzen), de vorst die de industrie ontwikkelde. Ondanks zijn enorme werkkracht slaagde de koning er niet in één staat de creëren. De verschillen tussen het katholieke Vlaanderen plus het Franssprekende zuiden met het protestantse Hollands pratende noorden waren te groot. De Brusselaars kwamen na een uitvoering van de Stomme van Portici in opstand. Nog lang na de Belgische omwenteling waren er nog veel orangisten, zeker in het Gentse.

Ik moet trouwens nog eens naar de tentoonstelling weer keren, want de zalen van de opstand in 1830 en de daaropvolgende gebeurtenissen zijn zeer spectaculair. Op het uur dat ik ze bezocht waren ze echter overvol. Aan bezoekers ontbreekt het niet op dit verloren koninkrijk.

Weet iemand nog waar WWWW WWWW WWWW voor staat? Wij hebben het in iedere geval in de tijd op school geleerd.

vrijdag 23 oktober 2015

Naar het ziekenhuis. Wat nu?

Als ik zo in mijn agenda naar de voorbije maanden van 2015 kijk, heb ik meer dan 30 dagen in het ziekenhuis verbleven.
Een opname in het ziekenhuis stelt voor een alleen staande senior problemen van praktische aard.
Er ontstaat onzekerheid.
Niet alleen bij mij. Het probleem wordt door de hospitalen herkend. Daarom zullen nu 2 medewerkers van het Jan Palfijn ziekenhuis infosessies organiseren in de verschillende LDC's.
Dat lees ik op blz. 2 en 3 van het tijdschrift 'Wijs'.
Klik hier om het tijdschrift on line te lezen.

donderdag 22 oktober 2015

Mosselfestijn in LDC De Horizon

Vrijwel iedere weekdag ga ik middagmalen in het Lokaal Diensten Centrum van het OCMW. Het Gentse OCMW heeft een LDC om zo te zeggen vlak bij mij, de hoek om.
Altjd is het eten er lekker.
Vandaag was het wel bijzonder.
We hadden een mosselfestijn.
Onze groep eters was dan ook heel wat meer talrijk dan anders.

Een brug over het waterIemand anders helpen betekent een brug maken naar die ander.

Voor de tekst van het lied, klik hier.

Een citaat uit een ander verband:

Ik ben verantwoordelijk ...
Wanneer wie dan ook, waar dan ook ter wereld,
zijn hand verstrekt om hulp.

Sint Jan in d'Olie

Aan de Gentse Sint Jacobskerk staat een verkoopzaal annex kunstcentrum in een voormalige kerk. Gallery St.-John.
Zelf heb ik dat gebouw leren kennen als een protestantse pinkstergemeent de Saint-John's Church. Maar dat is al lang geleden.
Nog langer geleden was het een kapel verbonden aan het Sint-Janshospitaal.
In gebruik als kerk tot in 1797, geeft dat nu misschien een indicatie voor de herbestemming van vele huidige lege kerkgebouwen. Het hospice is ook nog een godshuis voor kinderen geweest, een weeshuis en een politiegevangenis gekend als het Rolleke. Het Rolleke was dan wel aan de andere kant van het complex.

Links een foto die ik eergisteren met mijn mobieltje nam. Rechts een foto toen de Nieuwpoortstraat nog niet bestond. Die foto rechts is te zien op de beeldbank van Gent. De erbij horende tekst is:

Gent: Sint-Jan in d'Olie, Bij Sint-Jacobs

oostelijke hoek van Bij Sint-Jacobs voor de aanleg van het Nieuwpoort; voormalig godshuis van Sint-Jan in d'olie (Saint-Johnschurch) met nog niet gesloopte voorbouw (in gebruik door bestuur Burgerlijke Godshuizen); links deel van het nog niet verbouwd hôtel Goddefroy met stoelen voor de deur; groep mannen met hoed op

woensdag 21 oktober 2015

Schelpen in Brussel

De weg van de pelgrims, de St.Jacobs schelpen volgen in Brussel. Dat wou ik vandaag doen.
Ik beschik over een franstalige tekst uit 2005. De Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle had 48 schelpen in brons geleverd. Het gemeente personeel van de stad Brussel had ze geplaatst.
De bedevaarders kwamen vanuit het noorden. Daarom stapte ik van het centraal station eerst naar Sint Joost ten Node om zo langs de Leuvense steenweg Brussel binnen te stappen. Ik stapte door de wijk waar eertijds de Leuvense poort was, langs het centrum tot aan de Sint-Jacobswijk.
Onderweg heb ik niet alleen op de pelgrimsaspecten gelet, maar ook op meer recente gebouwen en beeldhouwwerken. 
Ik beëindigde mijn tocht bij de twee schelpen, daar waar de wegen elkaar scheiden: langs de Hallepoort of langs de poort van Anderlecht Brussel verlaten?
Ik zal de tocht vanaf de Grote Markt eens herstappen, en dan verder trekken. 

dinsdag 20 oktober 2015

Dank je, beste buur

Iemand als ik mag zeker anderen bedanken, voor de zorgen en toegang tot mijn flat, terwijl ik in het ziekenhuis lag, of op reis was
- Familieleden voor hun bezoek in het hospitaal
- Vrienden voor de opvang en de ondersteuning.
- En nog meer mensen.

Eén iemand dien ik speciaal te bedanken.

Hartelijk dank.

maandag 19 oktober 2015

Tai Chi in de bib

Iedere donderdagmorgen volg ik de reeks Tai Chi voor beginners in het LDC De Horizon.
Nu heb ik in de stadsbibliotheek een DVD daarover geleend.

China is een groot land. Er bestaan verschillende Tai Chi vormen en reeksen.
Wij beoefenen in De Horizon op donderdagmorgen de Tai Chi 37.
De dinsdag is er ginder de Tai Chi 24 en de Tai Chi 48. Dat is dan voor de gevorderden.
De DVD, die ik leende,  leert ons 8 essentiële basisvormen van Tai Chi.

Leef fit, leef gelukkig is het motto van de DVD.

Bezetten

Er wordt nogal ijverig gewerkt in de flat die ik betrek. Trouwens ook in de andere flats van het gebouw.
De 16 de, dat is vorige week,  zouden ze in de badkamer klaar zijn. Maar het is niet gelukt.
Het breekwerk is achter de rug.
Het leiding werk is klaar.
Het gat is dicht gemetseld.
Nu moet de muur nog opnieuw bezet worden, en de meubels opnieuw bevestigd.
Hopelijk doen ze dat vandaag.

zondag 18 oktober 2015

Cultuur- en natuurtocht

De Belgische-Nederlandse Wandelverbroedering richtte op zondag 18 oktober haar natuur- en cultuurtocht in, in het kader van de trage wegen.
Als wandelaar konden we kiezen tussen de afstanden van 4, 8 en 12 km.
Laat mij al vertellen dat het een mooie wandeling was. Voor de natuur hielp Natuurpunt mee, voor de cultuur de heemkundige kring. En voor de wandeling zelf kreeg de vereniging de medewerking van de zon.
Het was zo een dag dat iedereen buiten wou zijn. Ruiters hielden een paardenparcours. Op de grote Sint-Annaplas stonden de surfers en zeilboten klaar om het water op te gaan. Op het jaagpad ontmoetten we de wielertoeristen.
Wie wil binnen blijven op zo een mooie herfstdag?
De tocht die ik koos bracht ons eerst langs kastelen. Ik dacht al dat de trage wegen hier de brede beukendreven waren die naar de alles behalve kleine villa's leiden.
Verder ging de tocht dan de Damvallei in om dan langs het jaagpad van de Schelde te trekken. Volgde de Sint-Annaplas, die we bijna volledig omcirkelden en er trouwens ook een rustpost hadden.
Dan weer de Damvallei met nog meer trage wegen door om nog in de sporthal van de Bergenmeersen een tweede rust te hebben. Ginder konden we trouwens vanuit de cafétaria naar de binnensporters kijken. Jonge danseresjes bewogen zich op de maat van de muziek.
Van hier naar het startlokaal was het niet lang meer. De liefhebbers konden zelfs het heemkundig museum binnen gaan. Onderweg op de wandeling zelf waren speciale gebouwen en wegen met infoborden geduid door de heemkundige kring. Ze hebben er hun werk van gemaakt.
En wij hebben genoten van een mooie wandeltocht.
Voor mijn foto's, klik hier. of hier.

zaterdag 17 oktober 2015

Verhalen rond de Sint-Baafskathedraal

Zaterdag 17 oktober was het voor dit jaar de laatste rondleiding met verhalen over en rond de Sint-Baafskathedraal in Gent.

De onthalers kozen de benadering van de verhalen. Niet de geschiedkundige correctheid werd beoogd, maar wel hoe gebeurtenissen uitvergroot of vervormd door verteld werden onder de mensen.

Er waren in die verhalen nogal veel doden bij betrokken.
Het eerste verhaal was dat van de gebroeders Alijn die midden in de H.Mis in de kerk vermoord werden. De kerk was trouwens toen nog de Sint-Janskerk. En het hospice dat naderhand opgericht werd om de vendetta bij te leggen, kennen we nu nog als het Huis van Alijn.
In de crypte van de Romaanse kerk was het zogenaamde Klein Jeruzalem. Velen kwamen hier op bedevaart om bij de beeldengroep van de graflegging en die van de Pieta te bidden.
De Biezekapel kent ook een verhaal. Een Spaanse musketier schoot op het Mariabeeld, maar de kogel ketste terug en de soldaat zelf werd gedood.
Zo kreeg onze groep meerdere verhalen te horen.

Volgend jaar zijn er weer rondleidingen door de onthaalgroep. Het is gratis, en ieder mag komen. Datums en onderwerpen moeten evenwel nog vastgelegd worden.

http://www.sintbaafskathedraal.be/

Verzet tegen armoede

17 oktober is de dag van het verzet tegen de armoede.

Ook verschillende bewegingen en organisaties uit het Gentse demonstreerden hun werking, hoe zij deel nemen aan deze vorm om de armoede die zelfs nog bij ons heerst te bestrijden.

De centrale plaats in Gent deze middag van de verschillende activiteiten rond het thema 'Sociale bescherming voor iedereen' was de stadshal.

Ook deze avond vinden activiteiten plaats:
http://www.ocmwgent.be/armoedebestrijding.html

vrijdag 16 oktober 2015

Reizen 2015

Mijn reizen in het jaar 2015 waren:

  • Wandelweekend 3&4 januari: Parijs
  • GBL-Weekend in Loppem: 13 t/m 15 februari
  • Assisi tocht in Italië: 13 t/m 18 maart
  • Wandelweek Castlebar Ieraland, 1 t/m 6 juli
  • Wandelen in Spanje 1 t/m 12 oktober

Meer reisplannen heb ik dit jaar niet meer. 
Maar ik ben al met mijn planning voor 2016 bezig. 

donderdag 15 oktober 2015

Adam en Eva

Waar zijn Adam en Eva gebleven?
De schilderijen die in de XIX-de eeuw deel uitmaakten van het veelluik 'Het Lam Gods" zijn geschilderd door een zekere V. Lagye.
Later zijn ze op het veelluik weer door de originele vervangen.
De originelen zijn naakt. Naaktheid werd in de XIXde eeuw niet aanvaard, en het veelluik werd met geklede Adam en Eva op de zijpanelen voorzien.
Die aangeklede versies hingen bij de hoofdingang van de Gentse Sint-Baafskathedraal.
Nu hangt alleen een naakte lijst aan de muur. Adam en Eva zijn weg.
Een gids vroeg me waar ze gebleven zijn.

Wel - voor zover ik weet - zijn ze nu in het Guislain museum voor een tijdelijke tentoonstelling die in november zal openen, onder de titel 'Schaamte'

Werken in mijn flat

Er wordt nogal serieus gewerkt in de residentie Keizer Karel, waar ik verblijf. Om energiezuiniger te zijn worden heel wat verwarmings- en waterleidingen vernieuwd. Tijdens mijn wandelvakantie in Spanje was de verwarming al in orde gebracht, zodanig dat ik maandagavond toch in een warm appartement binnen kwam. Dat was aangenaam.
Dinsdag was het heel wat metselwerk.
Gisteren en vandaag zijn de werklui ijverig bezig in de badkamer.

woensdag 14 oktober 2015

Terug OKRA aankoppelen

Na mijn vele afwezigheden, heb ik vandaag al getracht een en ander in verband met OKRA aan te koppelen.

- Activiteiten van OKRA reizen: van 19 t:m 28 februari 2016 ben ik in Torremolinos, Spanje

- Activiteiten van OKRA trefpunt Gent
-- zondag 8 november: toneel in het LDC Ten Hove "De zotte kuren van Plamure"
-- donderdag 19 november: verrassende verhalen in het MIAT

- Activiteiten van OKRA Acadamie Gent
-- dinsdag 10 november "Denk aan Later" in de Prinsenzaal
-- dinsdag 8 december  " Bach, zoveel meer dan de Mattheüspassie" in de Prinsenzaal

De website van OKRA is: http://www.okra.be/

dinsdag 13 oktober 2015

Zool los

Kapotte schoen. De zool is los gekomen.

VOOR

Oei !!! Oei !!! Van een van onze medewandelaars is de zool los gekomen
NA

Maar reserveveters, plakband van collega wandelaars weten de schoen van Annie te redden
Op 5 oktober is het gebeurd. Nog tot het einde van de meerdaagse wandeltocht heeft de schoen het vol gehouden. Wandelaars zijn wel geen schoenmakers, maar ze weten zich te redden.

Toegangspoort


In 1857 werd in Gent de Keizer Karelstraat aangelegd.
Dit gebeurde op de resten van een belangrijk middeleeuws hof, het hof ter Wijngaarde. Alle percelen waren eigendom van de industrieel Lousberg.

Op wat nu de kruising van de Keizer Karelstraat met de Gebroeders Van Eyckstraat is, stond tot 1840 een toegangspoort.

Dit heb ik uit een boekje 'Gids voor oud Gent' waarin 8 stevige wandelingen beschreven staan. 

Kraków


Dit jaar was André Rieux in Kraków.
Zie dit YouTube filmpje.
Volgende jaar ben ik in september in die Poolse stad.
We gaan namelijk in september 2016 in Polen wandelen met de groep 'Wandelen in Europa'.
De violist zullen we allicht niet te zien krijgen.
 De draak Smok Wawelski evenmin, die is door een schoenmaker verslagen. Dat lees ik althans in de Wikipedia

maandag 12 oktober 2015

Lange busrit

Maandag 12 oktober bracht de autobus ons van Bordeaux naar Gent. Voor de meeste deelnemers zelfs nog verder: naar Temse.
De reis was op gezet door Scheldeboorden, gevestigd in Temse en ginder waren de meeste deelnemers opgestapt.
Zelf kon ik al in Gent met 2 medereizigers af stappen.
Deze laatste dag verlieten we enkel een paar keer de autobus om bij een wegrestaurant wat te verbruiken.
En je weet dat we  op de busreis voorbij Parijs moeten. Gelukkig ging dat vlot. Geen file.
Om 8 uur 's morgens waren we uit Bordeaux vertrokken.
Om  half acht 's avonds waren we in Gent.
Met plezier denken we aan de wandelvakantie terug. Bij leven en welzijn ga ik volgend jaar weer mee.

zondag 11 oktober 2015

Overnachten in Bordeaux

De wandelvakantie in Spanje is nu voorbij. Vandaag is het de terugreis. Met de autobus van ons hotel in Soto de Luina rijden we naar Bordeaux.
Dat hotel met de naam Valle las Luinas verdient trouwens een grote plus. Ik had er een ruime kamer. Het ontbijtbuffet was altijd goed gevuld. De koffie werd vers gezet. De avondmalen waren overvloedig en gevarieerd.
Eens vertrokken rijden we langs autosnelwegen en herkennen op de afslagen de namen van de dorpjes waar we deze week te voet door gestapt zijn. Af en toe als we over een viaduct een vallei overschrijden zien we weer de Cantabrische kusten.
Na Asturië en Cantabrië rijden we langs Irun Frankrijk binnen.
↗ Vaarwel Spanje. Tot volgend jaar. ↙
We rijden verder door Frans Baskenland en de Landes om Bordeaux te bereiken. Hier brengen we de nacht door.

zaterdag 10 oktober 2015

Afsluitende wandeldag

Zaterdag  10 oktober bereikten we Ribadeo, de eerste stad in Galicië op de Camino del Norte. De rivier Eo vormt de grens tussen Asturië en Galicië. Deze morgen vertrokken we uit La Caridad. We stapten langs mooie kliffen, weergaloze baaien, prachtige uitzichten, verrassende lagunes. We genoten van onze over de kustroute. De zon maakte de wandeling nog extra tof. We staken uiteindelijk de rivier Eo over en kwamen zo in Galicië. Onze wandelgedeelte over de Camino del Norte is hiermee ten einde, althans voor dit jaar. In 2016 stappen we het Galicische gedeelte van de Camino  del Norte. 

vrijdag 9 oktober 2015

Voorlaatste wandeldag

Vrijdag 9 oktober bracht ons een wandeling onder de heerlijke zon. Puur genieten op deze etappe in de Camino del Norte. We zijn nog a!tijd in Asturië trouwens.
Wat hebben we geleerd vandaag ?
① Uren bestaan hier niet, alleen maar uurtjes
② Een redelijk plat parcours  kent ook nog veel hoogteverschillen
③ De kilometers zijn hier veel langer, of worden schromelijk onderschat.
Zo is de Camino stappen steeds wat avontuurlijk.
Vandaag was de wandeling heerlijk onder de stralende zon.
We vertrokken van Luarca.
In Villapedre namen we een ruime stop met een terrasje. Een uur(tje) later was het tijd om onze lunch te verorberen.
Naderhand stapten we de Ria Navia over in het stadje Navia, en dan weer de natuur in.
Onze tocht eindigde vandaag in La Caridad.

donderdag 8 oktober 2015

In de wolken

Van waar we deze morgen begonnen, was de berg nog in de wolken gehuld. Vrij snel daalden we en scheen de zon op ons.
Het was een pittige afdaling over rotsige paden door de bossen. Boven ons zagen we de autovia. Wij daalden de vallei af tot aan de baai.
Dan wandelden we weer naar bleven, het dal uit. We kwamen op de zelfde hoogte als de autovia die uren er voor boven ons lag.
Het bleef een mooi ietwat lastig parcours.
We passeerden zowaar het hotel waar we 4 nachten verblijven.
Enkelen bleven daar. Met  meer dan 20 wandelaars besloten we onze Camino te vervolgen. We zijn nog tot in Ballota geraakt.

woensdag 7 oktober 2015

De zon

De hele dag in het zonnetje kunnen wandelen.
Deze morgen was het een stadswandeling in Gijon. Die stad ligt op het einde van de Romeinse heirweg, de Via de la Plata. We passeerden dan ook op het schiereiland de typische termen, de badhuizen van de Romeinen m.a.w.
We bekeken de oude stadsmuren en de Atlantic Wall, die de stad tegen zeerovers en andere aanvallers moest beschermen.
In de namiddag wandelden we van Santiago del Monte naar Muros de Nalon, hoofdzakelijk door bossen.
Een mooie combinatie was het vandaag. Ondanks af en toe een flinke klim was het een rustdag als het ware.
Ons reisgezelschap vormt zich steeds en meer tot een coherente groep.

dinsdag 6 oktober 2015

Nuberu deed zijn best

Hoog in de Sierra del Sueve op een hoge berg, de Pico Pienzo, verblijft Nuberu. Die zorgt voor regen en onweer. Hij heeft goed zijn best gedaan vandaag.
Dinsdag 6 oktober is onze 5de wandeldag. We wandelden van Ribadesella naar Colunga. We bewandelden stranden, fietspaden, venijnige sinterwegen en zachte graswegen. De kust route is een parel. Het zou de kroon van onze wandelweek geworden zijn, moesten wind en regen ons niet gedurig teisteren. Voor een paar van ons werd het teveel. Die konden gelukkig na de pick nick met de autobus mee rijden.
De middag bestapten we de route van de dinosauriërs. (Miljoenen jaren geleden zouden hier dinosauriërs geleefd hebben).
In het gebergte naast ons woont die legendarische Nuberu, die voor de regen zorgt. Die figuur heeft zich goed gemanifesteerd. Een hele wandeling in de regen. Hopelijk houdt hij zich koest gedurig de rest van onze camino.

maandag 5 oktober 2015

Van Barru

Middag pauze
Maandag 5 oktober al. De tijd vliegt.
Wij stappen verder op de Camino del Norte.
We verlaten het hotel in Barru en stappen langs mooie slingerende wegen. De bergen houden we links van ons. De kustlijn zien we vandaag slechts één keer. Dat was de moeite om een lange stop te nemen. Daar staken we de rivier Bédon over.
's Middags waren we in Nueva. Tijd voor onze pick nick.
Onze route kruiste soms de spoorweg. Meestal trokken we door vrij wild gebied met af en toe een dorpje. Veel eucalyptus, kastanjes en okkernoten.
's Avonds kwamen we aan in Ribadesella. Nadat we de lange brug over de Rio Sella overgewandeld waren zagen we onze  autobus. Dan bracht de autobus ons terug naar het hotel.

zondag 4 oktober 2015

Groeten uit het vorstendom Asturië

Op deze zondag starten we onze tocht  in Comillas, waar we de nacht hebben door gebracht.
's Morgens toch wat regen.
De ochtendtocht beëindigden we in San Vincent de la Barquera, na eerst de lange brug over de Maza te hebben overgestapt.
Pendueles in Asturië was de startplaats voor de middag tocht.
De zon was er ondertussen door gekomen en we stapten door een uitgebreid natuur gebied met gevaarlijke draaikolken in de baai om van Andrin uit te komen. Daar bestegen we een top om te genieten van het wondermooie uitzicht. Tenslotte stapten we nog 4 km door naar Llanes.
En dan met de autobus naar het hotel in Baru dicht bij het strand, dat voor 3 nachten ons hotel zal zijn.

zaterdag 3 oktober 2015

Verder op de Camino del Norte

Onze groep mensen die de Camino del Norte afleggen zijn 3 jaar onderweg. Ik bedoel daarmee dat het gezelschap de  weg in telkens een twaalftal dagen voor een derde afleggen.
In 2014 hebben een aantal van onze mede-bedevaarders het gedeelte door Baskenland en Cantabrië gestapt. Dit jaar stappen zij door Cantabrië en Asturië. Daarbij hebben zich dan nieuwkomers als ik zich gevoegd.
Nu stappen we samen het tweede gedeelte, dat in de provincie Cantabrië begon.
Gisteren zijn we begonnen. Vandaag stappen we verder.
We vertrekken deze morgen uit Santillana del Mar.
Stappen langs Caborendo en Cobreces
Er zijn verschillende alternatieven op de kust route en we kozen om echt langs de stranden te stappen. Vamos a la Playa.
Op de route heb ik redelijk wat albergues gezien, maar weinig kans om aan een sello te geraken. Alle kerken waren dicht. In het dorpje Pando was de Sint Rochus kapel gelukkig open. Daar kregen we wel een stempel.
Verder langs eucalyptus en andere boompartijen wandelden we verder naar Comillas. Einddoel voor vandaag.

Tweemaal sterven

Sterven is het leven beëindigen.
Eén leven van mij waarin vele mooie momenten waren, is al ten einde gekomen,
Verstoten, zonder vaarwel zelfs, heb ik mijn woonplaats moeten verlaten.
Ieder einde houdt gelukkig een nieuw begin in.
Stilletjes aan ben ik een nieuw leven begonnen.

Mijn tweede dood, mijn echte dood moet nog komen.

vrijdag 2 oktober 2015

Op de bus en op wandel

Vrijdag 2 oktober is onze tweede reisdag: vier uur op de bus en dan begint onze camino echt.
Om 8 verlieten we Castets. Na zo een drie kwartuur rijden lieten we Bayonne rechts van ons liggen.  We steken de Frans-Spaanse grens over en komen in Irun. Het regent een beetje. In de autobus hebben we daar geen last van. In Irun kopen we onze pick nick  voor de volgende dagen. We doorkruisen het Baskenland, passeren o.m. San Sebastian, de Pyreneeën links van ons, Bilbao rechts van ons. Na het bergachtige Baskenland reden we verder door het dunbevolkte Cantabrië. Dikwijls hadden we de kust aan onze rechterkant.
We passeren d!e hoofdstad Santander en even daar voorbij, in  Mogro begint onze wandeling echt.
Het wordt geen lange wandeling. Maar een heerlijke route langs de kust. Soms zien we de zee, soms de monding van rivieren. De getijdenwerking ontgaat ons niet. De middag is zo gepasseerd.
Aan de Solvay fabriek beëindigen we onze halve dag tocht. Nu is voor ons de camino echt begonnen.
De camino del Norte belooft een mooie tocht te worden.

donderdag 1 oktober 2015

Eerste reisdag

Donderdag 1 oktober was onze eerste reisdag.
De autobus was uit Temse vertrokken en zat al goed vol toen twee dames en ik er in Gent er bij op stapten.
Toen we Parijs naderden, was het al goed licht. Men kon al lezen zonder het lampje te laten branden.
Rond 8 uur hadden we onze eerste stop. Dat was in een aire net voor Parijs. Het restaurant was failliet. Maar we stopten er wel voor een toiletpauze. En gelukkig konden we in het winkeltje wat eten en drinken kopen.
Daarna reden we een viertal uren verder. In dit gedeelte van de rit kregen we uitgebreid uitleg van de ons begeleidende gids nadat we de ring rond de grootstad verlaten hadden.
Na die grote stad met haar overvloed aan hoge gebouwen reden we doorheen een landschap dat getekend werd door grote landbouwgebieden. En hoe raar het ook is door een streek die door Engeland beheerst werd. Jeanne d'Arc is hier de meest bekende figuur omdat zij het leger leidde dat de streek weer in Franse handen bracht.
Tegen de middag passeerden we de Loire met de befaamde stad Tours. Tours was voor de bedevaarders een belangrijke verzamelplaats.
Daarna een korte stop om wat te eten in een plek op de autoroute, een zogenaamde relais.
In de namiddag passeerden we Poiters. Ooit gesticht door de Romeinen en ook belangrijk omdat hier Karel Martel de opmars van de Moren gestuit heeft. Poitiers is altijd een belangrijke stad geweest. Ik hoorde dat de universiteit aldaar 30.000 studenten telt.
We blijven rijden door een vlak landschap dat enkel door wat boompartijen en boerderijen onderbroken wordt.
Maar we rijden ook door de cognacstreek. Cognac is geen brandy en evenmin brandewijn. De productiemethode is de dezelfde maar de oorsprong en druivenrassen verschillen.
Na nog een tussenstop naderen we Bordeaux. Meer winkels en andere gebouwen langs beide kanten van de autoroute.
Daar voorbij reden we door het weinig bevolkte Landes, in de XIXde eeuw droog gelegd.
En om kwart voor zeven zijn  we al in het hotel aangekomen.

Een dag in de autobus

Stappen langs de kust route.
Vandaag is het de vertrekdag. Midden in de nacht opstaan om de autobus te nemen.
Onze route blijft vandaag in Frankrijk.
De chauffeur brengt ons tot Castets.
Deze nacht zullen we verblijven in hotel Les Bruyères.