dinsdag 5 juni 2018

Dienstenceques

Als je zo je leeftijd bent, ben je tevreden dat je hulp krijgt.
Jaren lang heeft een vriendelijke dame mijn flat proper gehouden.
Nu heeft ze besloten naar haar eigen land weer te keren.
Ik wens mijn dank en bewondering uit te spreken voor de hulp die ze geboden heeft.

Ze maakt nog een keer mijn flat schoon. Ik zal er dan niet zijn. Maar ik heb wel dit bericht voor haar achter gelaten.

Geen opmerkingen: