donderdag 15 oktober 2015

Adam en Eva

Waar zijn Adam en Eva gebleven?
De schilderijen die in de XIX-de eeuw deel uitmaakten van het veelluik 'Het Lam Gods" zijn geschilderd door een zekere V. Lagye.
Later zijn ze op het veelluik weer door de originele vervangen.
De originelen zijn naakt. Naaktheid werd in de XIXde eeuw niet aanvaard, en het veelluik werd met geklede Adam en Eva op de zijpanelen voorzien.
Die aangeklede versies hingen bij de hoofdingang van de Gentse Sint-Baafskathedraal.
Nu hangt alleen een naakte lijst aan de muur. Adam en Eva zijn weg.
Een gids vroeg me waar ze gebleven zijn.

Wel - voor zover ik weet - zijn ze nu in het Guislain museum voor een tijdelijke tentoonstelling die in november zal openen, onder de titel 'Schaamte'

Geen opmerkingen: