vrijdag 9 december 2016

Walking Dinner

De wandelpeters en -meters van de provinciale wandelroutes gebruiken voor de rapportering van hun bevindingen een speciaal programma.
Dit computer programma is nogal gewijzigd, en dat was voor de provincie Oost-Vlaanderen de aanleiding om ons nog een bijeen te roepen. De samenkomst was in de Gentse Sint-Pietersabdij.
We waren met 300 mensen die peter of meter zijn van wandelroutes, wandelnetwerken, fietsroutes en fietsnetwerken.
300 is nogal veel, en daarom werden we in twee groepen ingedeeld. We hadden beiden hetzelfde programma, maar in een andere volgorde of zaal. Ik behoorde tot de groep met de groene sticker.
Na de ontvangst met koffie en cake werden we door Katie Versieck in de kapittelzaal verwelkomd. Nadien kregen we de uitleg over hoe we nu met dat computerprogramma kunnen omgaan. Ook hoorden we ander nieuws: Er komen nog wandelknooppunten in onze provincie bij. Het recreatieve wandelen zit in de lift.
Na dit exposé bezochten we de tentoonstelling 'Oorlog in korte broek' Een zeer interessante tentoonstelling met verhalen, pakkende verhalen op de audiogids van oorlogje spelen, brieven schrijven naar de papa aan het front, kindsoldaten en oorlogswezen.. (Deze boeiende tentoonstelling loopt nog tot 2 april 2017. Ik kan ze aanbevelen. )
De avond sloten we af met een walking dinner in de crypte van de abdij. Bij gastronomie konden we onze ervaringen uitwisselen. Weer heb ik veel van mijn collega's geleerd.

1 opmerking:

gino zei

spijtig dat we elkaar niet ontmoet hebben ik was ingedeeld bij de geeltjes