zaterdag 24 juni 2017

Alleen sterven

Ik kan er niet aan doen. Ik beleef mooie dagen.
Maar niet iedereen.
Gisteren middag was er politie. Niets leek er aanleiding toe te geven.
Pas later vernam ik dat een mevrouw op de vijfde verdieping overleden was. Ze was al dagen dood voor ze gevonden werd.
Eergisteren ontmoette ik een kennis. Hij kwam van een uitvaartdienst terug. Zijn moeder had dagen dood gelegen. Niemand wist het.

---> Kinderen ... hou contact met jullie ouders.
---> Kennissen ... telefoneer elkaar geregeld.
---> Buren ... zeg elkaar goede dag