vrijdag 2 juni 2017

Halleluja

Ken je Sophia Ammann ?
Op de affiches van herberg Macharius stond deze dame aangekondigd.
Terug komend van De Horizon kon ik het niet nalaten nog eens te komen luisteren. 
Zij en haar begeleider op slaggitaar vertolkden liederen van Leonard Cohen.
Mooi ! Zij hield het publiek in de ban. Haar slotliedje was het wondermooie Halleluja. 
Nadien mocht zij nog wat bisnummers zingen.
We waren enthousiast over haar optreden en gaven haar dat te kennen met een goed handgeklap. 

Geen opmerkingen: