zaterdag 12 december 2015

Soep op de stoep

Deze morgen bracht ik wat boeken en CD's terug naar de bibliotheek.
Buiten stond een standje met soep. Vrijwilligers van het CVO gaven iedere passant die het wou een beker soep voor een vrije bijdrage.

Ze hadden wel succes. Het liep ook al tegen het middaguur.

De actie was op touw gezet om aandacht te vragen voor de armoede. Armoede die ook in België bestaat. De opbrengst wordt via Welzijnszorg besteed aan lokale projecten die voor de mensen in armoede kansen scheppen.

Geen opmerkingen: