woensdag 25 januari 2017

Het nieuwe Onze Vader

Vandaag konden we in de kring te Ertvelde kennis maken en dieper ingaan op de nieuwe vertaling van het 'Onze Vader'.
Dat gebed is binnen onze katholieke gemeenschap het belangrijkste gebed.
Dikwijls herleiden we het jammer genoeg tot het herhalen van de tekst, of het zingen van het lied, zonder erbij stil te staan wat de bedes nu inhouden.
De spreker deze avond was Joris Polfliet.
Die man kent de oude talen, en ook de huidige talen. Zo kon hij ons uitleggen waarom voor bepaalde formuleringen gekozen is.
Ons Nederlands van nu, is niet meer hetzelfde als het Nederlands van halfweg de jaren 1900.
Tevens hebben de bisschoppen er nu voor gezorgd dat we als Nederlander en als Vlaming de zelfde tekst hebben.
In de discussie achteraf ging het vooral over het woord 'beproeving' dat in de plaats komt van het woord 'bekoring'. Het Griekse woord blijkt moeilijk te vertalen te zijn. Wij hebben nu voor 'beproeving' gekozen, andere christenen hebben voor 'verzoeking' geopteerd.
In de evangelies grijpen we hoe dan ook terug naar de boodschap 'Laat deze kelk aan mij voorbij gaan'
Je moet niet van ons geloof zijn om de boodschap aan te voelen.

Geen opmerkingen: