zondag 1 november 2015

Denk aan later

Allerheiligen.
Allerzielen.
Dan denken we meer over de mensen die ons door de dood ontnomen zijn.

Eens zullen we ook sterven.
Wat later?
Nadenken over je toekomst en over wat als jij er niet meer bent.
Stil staan bij de dood,  bij het leven. Er een bijzondere plaats aan geven.

Kom luisteren en eventueel mee praten op de middag in de Gentse Prinsenzaal op dinsdag 10 november. Sprekers zijn de huisarts Marc Cosijns en de aalmoezenier Bert Vanderhaegen.

Meer info over 'Denk aan later, spreek over later' op de website van OKRA bij de activiteiten van OKRA Academie Gent. Klik hier.

Geen opmerkingen: