maandag 9 november 2015

Denk aan later

Denken aan later.
Spreken over later
Wil je luisteren en spreken over opvattingen, gevoelens en wensen over sterven en dood?

Moeilijke dingen, die we soms weg steken door er geen aandacht aan te schenken.
Vanuit OKRA Academie Gent willen we die onderwerpen bespreekbaar maken.
Dat doen we morgenmiddag, 10 november.
Plaats van bijeenkomst is de Prinsenzaal (Prinsenhof 39A, Gent)
We beginnen om 14u30 om rond 17 uur te eindigen.
Als deskundigen hebben we de huisarts Marc Cosyns uitgenodigd en de aalmoezenier van het UZ, Bert Vanderhaegen.
Beiden zullen hun visie uit de doeken doen.
Daarna volgt een gespreksronde in kleinere groepen waaraan je deelneemt of luistert.
Beide sprekers zullen vragen beantwoorden.

Je bent welkom. Leden betalen 5 euro, niet leden 6 euro.

Geen opmerkingen: