maandag 30 november 2015

Stil

Het was stil deze middag toen ik het LDC binnen kwam.
Er waren weinig mensen om het middagmaal te gebruiken. Zo rustig had ik het nog niet gezien.
Geen enkele tafel was voltallig.
Aan mijn tafel ontbraken ook enkele van mijn gebruikelijke tafelgenoten. Een dame was er niet, omdat ze met haar familie ging eten.
Maar - en dat is jammer - twee tafelgenoten waren er niet omdat ze in het ziekenhuis verblijven.
Hopelijk komt het met hen weer goed.

Geen opmerkingen: