zaterdag 18 maart 2017

Oer

In het Caemersklooster worden nu schilderijen  en beeldhouwwerken van Vlaamse kunstenaars ten toon gesteld. De periode is eind 19de begin 20ste eeuw.
Die tijd is de tijd van de ontvoogding: de ontvoogding van de Vlamingen, de ontvoogding van de arbeiders.
OER is de tentoonstelling over de wortels van Vlaanderen.
Ook de kunstenaars ontvoogden zich.
De tentoonstelling begint in het huis van een rijke bourgeois, een mooie rijke kamer met een groot schilderij van een familietafereel dat volgens de regels van de academie geschilderd is.
Ik keek er van op. Een mooie grote blauwe vaas leek me precies dezelfde als op het schilderij.
Vanuit hun academische opleiding zochten de kunstenaars nieuwe technieken, nieuwe weergaves, andere uitbeeldingen.
Maar ze lieten het verleden niet los. Verschillenden grepen terug naar de middeleeuwen, naar de Vlaamse primitieven.
Het schilderij van Van de Woestyne, dat op het affiche en de toegangskaart staat toont een zaaier. De achtergrond is goud. In de middeleeuwen was dat de achtergrond voor de heiligen.

Men had me vertelt dat ik anderhalf uur zou nodig hebben voor het bezoek. Ik ben er twee uur geweest. Ik weet zeker dat ik nog eens terug keer, want de tentoonstelling is zo rijk, dat nog niet alles tot me door gedrongen is. Ik wil bijvoorbeeld nog wat dieper ingaan op de breuk die door de eerste wereldoorlog is veroorzaakt.

1 opmerking:

Herman Dubois zei

Kom eens naar het Groeninge museum in Brugge, waar je een volledige zaal met de Vlaams schilders uit de 19de en begin 20ste eeuw kan bewonderen.