zaterdag 6 september 2014

De Horizon

Vlakbij mijn verblijf in Gent is een OCMW-centrum gevestigd. In mijn brievenbus vond ik deze week een flyer om eens de open deur dagen te bezoeken.
Het sprak me wel aan. Met onze wandelingen zijn we al verschillende keren welkom geweest in een OCMW-centrum, Toen had ik meer aandacht voor de wandeling maar ik was toch wat nieuwsgierig geworden.
In de binnenkant van de flyer stond de activiteiten reeks voor een doemeeweek, en ook daarin meerdere activiteiten die mijn interesse wekten.
Dus in de namiddag na mijn wandeling, zette Daniel me vlak bij de Dampoort af, en stapte ik de gebouwen naar de Lousbergkaai. Het centrum draagt daar de naam 'De Horizon'.
Onmiddellijk al een gastvrije ontvangst. Een blik op het verleden van wat er gebeurd is, en een vooruitblik op wat de toekomst zal bieden.
Ik had een beetje schrik dat het accent op de hulpverlening zou liggen. Maar er komen ook heel wat zaken aan bod, die hulpverlening als het ware overbodig maken.
Een zeer sterke nadruk op contacten, en zeer sterke werking van vrijwilligers ondersteund door een competent beroepskader. 

Ja ... Ik heb me ingeschreven ik zal vanaf volgende week TAI CHI volgen. Dat lijkt me nogal goed in het kader van mijn Azië-reizen te passen. De lesgevers hebben me het verschil uit gelegd tussen de verschillende stijlen. Het wordt in ons geval de YANG-stijl. Maar wat dat precies inhoudt, zal ik pas later kunnen vertellen. 

Geen opmerkingen: