woensdag 17 september 2014

Rechtvaardige rechters

Vanmiddag zouden we op zoek gaan naar de rechtvaardige rechters.
Iedereen wist natuurlijk op voorhand dat we ze niet zouden vinden. En onze Gandante-gids wees er ons al op voorhand op dat we met meer vragen zouden eindigen dan waar we aan begonnen waren.
En dat ligt niet aan de deskundigheid van Gerard Bauwens, maar in de vele onduidelijkheden die destijds bij het onderzoek na de diefstal van de panelen zich voor gedaan hebben.
Gerard liet ons kennis maken met de plekken  in en rond de kathedraal, bij het bisschopshuis, en ook vlakbij de toenmalige Nationale Bank van België.
Hij wist zijn verhaal met spanning op te bouwen. Ik denk dat hij pas bij het bisschopshuis de naam Goedertier, de vermoedelijke dief,  liet vallen. En toen vermelde hij - misschien realiseert hij zich dat niet - over het gebruik van het Frans, de taal van de toenmalige Gentse burgerij  en het Nederlands dat in die tijd nog vorm moest krijgen.
Nadat we door de Sint-Jansvest gegaan waren, eindigden we onze tocht waar de koe en de vogel elkaar ontmoeten. Insiders weten wat ik bedoel, en als je een toevallige lezer bent, zie je op Google Maps ook wel waar dat is.

De rechtvaardige rechters hebben we niet gevonden. Maar ja ... Dat wist je al voor je mijn berichtje las.

Geen opmerkingen: