vrijdag 14 april 2017

Een vrijdag

Deze avond, IJD avond in de Gentse kathedraal 
Het is prettig weer in Gent te zijn.
Deze morgen waren we met onze Sint-Jacobs gemeenschap samen.
Nadien dwaalde ik wat door Gent. Veel volk nu, dat het autovrije gedeelte uitgebreid is. Ik kwam op de Vrijdagsmarkt en op de Korenmarkt nog heel wat bekenden tegen.
Deze middag ging ik naar de Horizon. Ik wist eigenlijk niet meer of ik al dan niet een middagmaal aldaar voorzien had. Dat was wel het geval. En wat me geweldig plezierde is dat onze tafel ondertussen bemand dan wel bevrouwd is met 10 mensen.
In de namiddag was het mijn eerste dag, dit jaar, om bij te staan in het onthaal van de Sint-Baafskathedraal. Amaai ! Zoveel volk. Je kon om zo te zeggen over de hoofden lopen. Nergens in mijn Jordanië reis heb ik zoveel volk samen gezien. En nu ben ik geen toerist, maar omgekeerd ik onthaal de toeristen.
In verband met diensten van de Goede Week, was niet alles toegankelijk voor toeristen. Daar stond dan tegenover dat die mensen tevreden waren dat zij in een nog levende kerk terecht kwamen.
Veel mensen vroegen naar de diensten, waar en wanneer.
Vroeg in de namiddag kon ik hen verwijzen naar de Sint-Niklaas kerk, waar om 15 uur de Johannes-passie gezongen werd, nieuw getoondicht door iemand, die hier bij mij om de hoek woont.
In de kathedraal zelf was onze pastoor-deken deze middag biechtvader. Verschillende mensen wilden hun hart uiten, en kon ik naar hem verwijzen.
Hij was er trouwens over verwonderd hoeveel volk er in de kathedraal was. Hij niet alleen, ik ook.

Geen opmerkingen: