maandag 24 april 2017

GBL = Geloof, Bijbel, Leven

Zowat ieder
e maand komen we met de GBL-groep van de parochie in Assenede-Evergem-Zelzate bijeen.

Thema vandaag is 'Maak mijn vreugde volkomen'

De bijeenkomst van onze bijbelgroep verloopt als volgt.
  • Welkom
  • Opening met liederen en gebed.
  • Daarbij dan vandaag psalm 71. (Die psalm is voor onze gespreksgroep wel toepasselijk. De titel van de psalm is: Wijs mij niet af op mijn oude dag)
  • Daarna delen we ervaringen, dingen die ons bezig houden 
  • En dan delen we de bijbel. Dat was vandaag niet zo gemakkelijk.  Het was een tekst uit een brief van Paulus aan de Filippenzen.  
  • Wat we uit de bijbel leren leggen we daarna op ons eigen  leven. 
  • Om dan te besluiten met gebedsintenties, het Onze Vader en een Taizélied.
  • Dan praten we nog wat gezellig na. 

Geen opmerkingen: